Postparolo 95/1
Hejmen ] Supren ]

 

Interlingvistiko
Intervjuo kun Rössler
Pedagogiaj Tagoj
El la landoj 95/1
Vidbendo de IEI
Deviga instruado
Notlibro 95/1
Postparolo 95/1

Skribante la postparolon mi jam konas la decidon de la internacia ILEI-estraro, oni akceptis min kiel redaktoron de IPR. (La informo venis unu tagon post la finredaktado: por rekapti la aperritmon de la revuo, mi frue ek­laboris.)

En marto mi dissendis kelkajn leterojn, dekduon de auxtorekzem­pleroj el la lastaj du jaroj petante kunlabori la iamajn kontribuantojn  de la revuo kaj kom­pletigis mian komputilan sistemon.

Jam alvenis la unuaj leteroj kaj materialoj. Kelkajn artikolojn mi ricevis de István Ertl kaj kelkajn aliajn mi rajtis represi el Eventoj dank’ al László Szilvási. Tamen cxe la unua numero mi ankoraux ne havis eblon elekti inter multaj ma­te­rialoj, do la unua numero ne tute respegulas mian redaktan koncepton.

Mi volas, ke IPR estu pli praktika, pli varia kaj gxi neniam plu perdu la aper­ritmon. Momente ne estus oportune starigi formalan redakcion. Mi proponis/as/os kunlaboron al pluraj kolegoj. Post iom da tempo ni vidos, kiuj personoj volas kaj kapablas dauxre kunredakti la revuon. Gxis ni ekhavos kompletan redakcion, mi cxiam aparte listigos la nomojn de la „kunredaktintoj” de la aktuala numero.


Katalin Smidéliusz, nia vicredaktisto, estas atingebla ankaux tra komputilreto (escepte julion kaj auxguston).

Stefan MacGill informis min, ke li mallonge prezentas min en la 94/4-a numero.
Por eviti duoblajxojn, nun mi ne skribas pri mi mem. Anstataux auxtobiografio - cxar multaj certe ne konas min - staru cxi tie mia kalvigxanta kapo. [sekvas foto]