Tago de Lernejo
Hejmen ] Supren ]

 

Kio estas ILEI?
La cxefa mesagxo
Re-saluto
Tago de Lernejo
E@I
Intervjuo kun Fettes
IIK 2003
Kial oni devus?
Nova Estraro
Sud-afrikanoj
Interkulturo+konferencoj
El la landoj...
Reago

Mauxro La Torre:

TAGO DE LERNEJO 2003

Cxi-jare la programo de la Tago de Lernejo (Universala Kongreso en Gotenburgo) dauxris pli ol kvar horojn. Gxin sekvadis kun rimarkinda atento cxirkaux 150 homoj, diversmaniere interesataj pri la temoj de lernado kaj instruado.

La antauxtagmeza parto precipe temis pri INSTRUADO DE KAJ PER ESPERANTO, kun aliroj el pluraj vidpunktoj. La lingvisto Probal DASGUPTO (Univ. de Hyderabad, Barato) interese kontribuis pri La interleksika Esperanto, kiel laborilaro por lingva prikonscio, lumigante la rolon de la internacia lingvo ankaux kiel gxenerallingvan edukilon. Pri la motivigaj aspektoj lekciis la filozofo Ronald GLOSSOP (Univ. de Sud-Ilinojsa, Usono), Kial oni devus lerni Esperanton?[1] La pedagogiisto Johano NEGRETE (Univ. de Karako, Venezuelo) prelegis pri klasika rilato: Logiko kaj lingvo.

Pri la evoluo de Esperanto-instruado en Karlskoga vigle rakontis la sveda lingvo-didaktikisto Lars FORSMAN, sekvata de la cxeĥa instru-teknologiisto Josef VOJACxEK (Univ. de Brno), kiu raportis pri Esperanto-instruado en pedagogia fakultato. La nederlandano Ed BORSBOOM (IEI, Hago) alparolis pri la Vivo de Andreo Cseh.

Inter la prelegoj okazis du dekminutaj debatoj, kie la partoprenantoj intervenis per siaj demandoj kaj rimarkoj.

Posttagmeze oni plejparte spektis prezentojn de Esperanto-koncernaj teknologiaj lernosistemoj kaj de instruaj projektoj kaj spertoj.

La juna svedo Hokan LUNDBERG komputile montris la Retprojektojn por E-lernado, pri kiu li nun laboras kadre de E@I (Esperanto cxe Interreto, faka sekcio de TEJO).  Temas pri la lernosistemo LERNU.net, pri instruhelpa reta medio EDUKADO.net kaj pri la retpagxaro LINGVA PRISMO (informa pri aliaj lingvoj).

Sonja PETROVICx (vicprezidantino de TEJO), prezentis la celojn kaj ecojn de la nova eldono de projekto INTERKULTURO, kiun oni rearangxas kunlabore inter ILEI kaj E@I.

Sekvis la prelego de la didaktika informadikisto Radojica PETROVICx (Univ. de Cxacxak, Serbujo kaj Montenegro) pri fona temo Esperanto kaj interkultura pedagogio. La brita instruisto Malcolm JONES raportis pri anglalingva Nova koresponda kurso; Hazel GREEN el Auxstralio, komentis pri la Malcxeesta instruado de Esperanto en tiu kontinento. HORI Yasuo (japana instruisto) raportis pri Asocio de Lernejaj Esperantistoj en Japanujo (ALE, kiun li sekretarias) kaj Atilio ORELLANA ROJAS (direktoro de la Internacia Esperanto-Instituto) informis pri la novaj Projektoj KORE kaj NESTO.

Konkludis la Tagon interveno de d-ino KOUTNY Ilona pri la jxus aperinta trilingva lerneja terminaro.

Cxiujn prezentojn sekvis komentaj alparoloj de la cxeestantoj, inter kiuj emfazindas tiu de cxina prof-ino CUI Jianhua de la Nanjing’a Univiversitato), kiu invitis la alilandajn Esperanto-parolantajn docentojn profesie kunlabori kun la Fremdlingva Fakultato, kiun sxi kundirektas.

Mauxro La Torre, kunordiginto de la TdL


horizontal rule

[1] vd. la nunan IPR-on, p. 21.!