Varbilo
Hejmen ] Supren ]

 

Scienca kunteksto
ICxLM
Pli viva ILEI
Interkulturo 2
IK-Trejnseminario
Varbilo
El la landoj
Recenzo

Ni bezonas unu la alian

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la cxefa renkonto-punkto por instruistoj kaj edukistoj. Gxi havas operaciajn rilatojn kun Unesko kaj estas unu el nur ses aligxintaj fakaj asocioj de Universala Esperanto-Asocio. ILEI havas sekciojn en pli ol 30 landoj kaj membrojn en pli ol 45.  

Kiuj bonvenas kaj bezonatas en ILEI 

    Praktikantaj instruistoj nuntempe instruantaj Esperanton.

    Instruistoj de lingvoj aux aliaj fakoj kiuj volas intersxangxi spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto.

    Junuloj aux aliaj volantaj (aux devigataj) gvidi kursojn en arangxoj, kluboj aux per la reto.

    Personoj kun sperto en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj.

    Instruistoj kaj -antoj ecx se nuntempe ne aktive instruantaj la lingvon.

    Subtenantoj de la instruado de Esperanto kaj interkultura edukado.

 

Kio cxe ILEI povas bonveni/konveni al vi?

    Ilustrita revuo Internacia Pedagogia Revuo (IPR) aperanta kun 40-pagxoj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj ligajn novajxojn. Gxia livero estas inkluzivita en la membreco.

    Cxiujara internacia konferenco kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso.

    Abonebla revuo Juna amiko (4-foje jare, 28-pagxa) kun allogaj legajxoj en simpla lingvajxo por lernejanoj kaj komencantoj.

    Aliro al hejmpagxoj de ILEI, IPR, Interkulturo kaj multaj aliaj.

    Partopreno en la arangxoj kaj servoj de niaj landaj sekcioj.

La ligo havas estraron, komitaton kaj laborplanon. Sur la sekvaj pagxoj ni skizas niajn prioritatojn sur cxefaj laborkampoj. Via membreco helpos al ni realigi cxi tiujn planojn. Via aktiva kunlaboro en sekcio aux por la internacia ILEI estas bonvena kaj bezonata.

Interna fortigo

    Firmigi kontaktojn kun sekcioj, fondante novajn kie eble.

    Kontakti pli regule komitatanojn kaj plekti ilin en projektojn.

    Sekurigi la financan bazon de la Ligo, i.a. per ne-kotizaj enspezoj kaj pli proksima kost-kontrolo de niaj kontinuaj agadoj.  

Konferencoj

    Pliricxigi la ILEI-konferencojn per pli granda program-vario.

    Fortigi la fakan programon kun aktiva partopreno de konferencanoj.

    Malfermi la konferencon al neesperantistaj eduk-fakuloj.

    Altiri konferencanojn de diversaj agxoj kaj mondpartoj.

 

Retprojektoj

    Starigi novan pagxaron por ILEI (www.ikso.net/ilei)

    Krei retbultenon por komencantoj (www.lernu.net/ja)

    Dauxrigi laboron pri la mult-lingva kursejo "lernu!" (www.lernu.net)

    Aldoni la Ligon al la evoluigata "Reta Oficejo" (www.ikso.net/ro)

    Kunlabori kun la projekto Edukado.net (www.edukado.net)

    Plibonigi la pagxaron de Interkulturo (www.interkulturo.net)

    Starigi interaktivan ejon (vikion) por ILEI (www.ikso.net/ilei/vikio)

 

Interkulturo kaj aliaj projektoj

    Disvastigi la uzadon de la reta projekto Interkulturo

    Evoluigi manierojn taksi la efikojn de la projekto

    Subteni kaj utiligi aliajn edukajn E-projektojn

    Evoluigi novajn edukajn kaj eduksciencajn E-projektojn

 

Junulara agado

    Verki manlibron por junaj instruemuloj.

    Organizi instrutrejnadon dum TEJO-arangxoj.

    Evoluigi ekzamensistemon pli konvena por uzo en junularaj rondoj.

    Teni proksiman kontakton kun TEJO.

 

Eldonado

    Dauxrigi la kreskantan kvaliton enhavan, aspektan de IPR.

    Sekurigi la financan bazon por nia lernejana revuo Juna amiko.

    Diskutigi strategion por gxia hibrida eldonado papera kaj reta.

    Reverki kaj reeldoni kajeron 1 de la lernila serio Tendaraj tagoj.

    Sekvi aliajn eldonajn eblojn kaj bezonojn, inkluzive de reta eldonado.

Informado

    Malfermi vojojn pli auxtomate ret-sendi ILEI informojn al gazetoj, E-centroj, Landaj kaj Fakaj Asocioj, retaj diskut-rondoj ktp.

 

Lerneja agado

    Subteni interesajn iniciatojn en la instrua kampo speciale pri lerneja agado, instrukapabligo kaj ekzamenoj.

    Observi kaj kompili informojn pri la stato kaj kondicxoj de E-instruado.

    Kunorganizi kun TEJO E-kurson en 2004 dum OkSEJT (arangxo antaux la IJK) lauxeble kun seminario pri instrukapabligo.

    Kunlabori en la projekto "flugiloj" por krei pli facilan sistemon de instrukapabligo, kaj por kunverko de metodikaj libroj.

 

Scienca kaj Universitata Agado

    Aktualigi kaj disponigi informojn pri scienca esplorado pri Esperanto-lern-rilataj temoj (lingva lernfaciligo, interkultura edukado, ...) kaj aparte pri uzo de Esperanto en la instruscienca esplorado.

    Diskonigi informojn pri universitata instruado de Esperantologio kaj Interlingviko, kaj krome pri peresperanta lekciado.

    Kunlabori kun aliaj organizoj (AIS, Fakaj Asocioj, CED, ESF, IEM, CDELI, ...) en didaktikaj kaj esploraj projektoj

    Evoluigi datumbazon pri la roloj de la Internacia Lingvo en la instru-superaj medioj (konferencoj, seminarioj, kursoj, periodajxoj, ktp.).

    Konstrui telebibliotekon pri pedagogia eksperimentado rilate Esperanton kaj pri E-lingvaj eseoj en la instrusciencaj terenoj.

    Funkciigi laborgrupon pri terminologio en la instruaj kampoj.

 

Eksteraj rilatoj

    Plifortigi kunlaboron kun alaj institucioj de la E-komunumo

    Enkonduki novajn elementojn en la ILEI-programojn dum UK

    Proponi ILEI-programerojn al IJK kaj regionaj E-kongresoj

    Dauxrigi kaj utiligi la rilatojn kun Unesko, FIPLV kaj similaj organizoj.

    Evoluigi kunlaboron kun neesperantistaj  institucioj kaj fondajxoj en la kultura kaj eduka kampoj

 

Vizitu niajn hejmpagxojn kaj kontaktu niajn sekciojn por pli da informoj:

 

ILEI: http://www.ikso.net/ilei/

IPR: www.tarczy.rlan.hu/ipr/

Juna amiko: www.junaamiko.inf.hu

 

Anoncu vin per la respondilo sur aparta varbilo!

 

Vi bezonas niajn internaciecon kaj servojn.

Ni bezonas viajn ideojn, sperton, energion kaj kunlaboron.

Kune ni bonigu la nivelon

de Esperanto-instruado

kaj la praktikan utilecon de la lingvo

por edukistoj.