Instruiloj
Hejmen ] Supren ]

 

Instruado de E-o
Paco en niaj manoj
Auxstralio
Kvizoj de Juna Amiko
Lars Forman
Instruiloj
El la landoj
ILEI-aferoj
Internacie

1) Stefan MacGill: Gvidilo por la lernolibro Okulo

 

A

peris en 1999 la unua kajero de lernoserio Okulo, kiun ILEI mendis kaj eldonis por la pli junaj lernantoj en la tiam lancxata projekto Interkulturo. Tiu kajero estas abunde ilustrita, kun plenkoloraj pagxoj, kaj celas lernantojn inter 6- kaj 10-jaraj. Gxi prezentas 440 radikojn, inter kiuj 40 verboj. Gxi inkluzivas du partojn de bildstria serio “Mira, aventuroj de Detektivo”.

 

L

a gvidilo provas helpi al instruistoj uzi la kajeron pli produktive. La komencaj dek du pagxoj prezentas lauxpasxan resumon de la lernanta kajero, kun la sekvaj rubrikoj: Komunikaj celoj, Gramatiko, Novaj vortoj (verboj, substantivoj, aliaj), Prononcado, Konsiloj. La cetero de la gvidilo prezentas ekzercojn de plej diversaj tipoj: vera/malvera, unu el kvar, miskitaj literoj, ordigu frazojn, paroligaj, transformaj, spac-plenigaj. Estas pluraj pagxoj da bildekzercoj. Multaj ekzercoj havas kasxfrazojn, por stimuli plenumon kaj doni konfirmon pri gxusta respondado. Gvidilofine aperas solvoj por la ekzercoj. La ekzercoj estas arangxitaj laux pagxparoj, por ke instruistoj povu facile fotokopii ilin por krei klas-kompletojn de task-folioj. Sur unu malfermo aperas konciza tabela resumo de la lernanta kajero, por orientigi instruistojn.

 

Okulo 1, Gvidilo, Stefan MacGill. ILEI, Budapesxto, 2002. Ilus. Mónika Molnár, 22cm. 52p, ISBN 963 00 9802 4. Prezo: 4,50 EUR (sama prezo kiel la lernanta kajero). Havebla cxe UEA, kun sesona rabato ekde 3 ekz, plus sendokostoj. Cxe ILEI, triona rabato ekde 3 ekz (de gvidilo aux lernanta kajero) , kun sendokostoj inkluzivitaj. Rabato 50% por klasoj de “Interkulturo” por mendoj ekde 9 kajeroj (lernantaj aux gvidila).

***

 

2) Raita Pyhälä: Lernolibroj de Lars Forsman

 

B

aza lernolibro

Iam en la unuaj 1990aj jaroj mi sercxis lernolibron por unusemajna komencanta kurso 20-hora. Mi trovis "Egaleco kaj Paco per Esperanto" de Lars Forsman. Gxi tuj ekplacxis al mi, malgraux sia ne-luksa aspekto: verdaj kovriloj, nigrablankaj malgrandaj desegnajxoj, lingvajxo, kiun oni povas uzi kaj paroli ekde la unua leciono. Al mi tre gravas tio, ke kvankam miaj lernantoj ne povus ellerni Esperanton dum semajnfina aux unusemajna kurso, al ili restos libro, kiun ili povos memstare uzi por plulernado, des pli, cxar la libro enhavas ekzercojn kaj la bezonatajn solvojn.

Kiam mi pli akre pristudis la lernolibron, mi rimarkis, ke iom svedeca kaj skandinavia gxi estas kaj mi devas iom modifi la gramatikerojn por ke ili helpu finn-parolantojn, sed tio ne gxenis min. Mi finnigis la vortlistojn kaj la gramatikajn klarigojn kaj samtempe malkovris la humuron kasxitan en la etaj desegnajxoj, kiuj vere tauxgas por paroligi la lernantojn kaj eviti tradukadon. La finna eldono aperis antaux kelkaj jaroj kaj dua estas pretigata. Krome, "Egaleco kaj Paco per Esperanto" jam aperis ankaux en la dana kaj rusa kaj estas tradukita en cxinan kaj anglan lingvojn.

Post la lernado de la alfabeto oni tuj komencas paroli kaj legi. La metodo estas simpla kaj praktika, mi nomus gxin rekta, cxu vere, tio dependas de la instruisto. Oni lernas prezenti sin, kalkuli, aperas la demandaj vortoj "kio" kaj "kie". Sekvas konkretaj substantivoj pri cxiutagaj hejmaj objektoj kaj kun ili prepozicioj, difina artikolo, trinkajxoj, koloroj, adjektivoj. La instruisto mem povas decidi la rapidecon, la teksto de la libro ne estas klare dividita en "lecionojn". Estas lernataj kelkaj verboj kaj la -as-tempo kaj komencigxas la intrigo, kiu kunligas la reston de la lernolibro: itala junulo korespondas kun svedino, ili renkontigxas, laboras, studas kaj – vi divenis – enamigxas kaj geedzigxas. Utila por la lernanto kaj la instruisto estas, ke la gramatikajxoj aperas en malgrandaj dozoj, kiuj ripetigxas kaj akumuligxas.

En la fino de la libro troveblas listoj pri la afiksoj kun priaj ekzercoj, tabelvortoj, ok gravaj reguloj pri la finajxoj -a, -o, -n kaj -e kun respektivaj ekzercoj, -ig kaj -igx, aktivaj kaj pasivaj participoj. Kondicionalon kaj pasivon la libro ne instruas. La fina lauxalfabeta vortolisto en la originalo estas Esperanta-sveda, en la tradukoj kompreneble E-traduklingva.

 

L

ernolibro progresiga

Post la baza lernolibro estas interese labori surbaze de tekstoj, kiuj rakontas pri interesa studanto cxe Karlskoga. La libreto havas ankaux ekzercojn kaj solvojn.

 

D

auxriga lernolibro

La lernolibreton Ludoviko Zamenhof (sesdeko da pagxoj) kun ekzercoj por progresantoj mi uzis, kiam mi gvidis du grupojn, komencantan kaj progresantan, samtempe. La progresantoj memstare laboras kun la libro en apuda cxambro, kaj mi nur kelkfoje vizitas ilin por vidi, cxu aperis problemoj. Ne multaj aperos, cxar la libro enhavas la solvojn de la ekzercoj. Helpe de siaj notoj la progresantoj rapide reiras al la demandendajxoj dum miaj vizitetoj. La libreto, tute Esperanta, enhavas cxarmajn desegnajxojn de Kurt Frisk pri Zamenhof kiel knabo kaj plenkreskulo kaj rakontas pri lia vivo gxis la kongreso de Bern (1913).

 

P

aroligaj ekzercoj

Ne cxiu lernas Esperanton en kelkaj horoj, kiel lauxdire faris Tolstoj. "Ekparolu Esperanton"(kvindeko da pagxoj) ripetas kaj firmigas la instruitajxojn de la baza lernolibro, sed ne necesas koni tiun libron por dauxrigi per "Ekparolu". La mallongaj listoj kun cx. 250 vortoj reliefigas "internaciajn", tuteuxropajn vortojn kaj estas Esperanta-svedaj, sed se alilingvanoj uzas sialingvan vortaron, ili facile eklaboras.

La libreto tauxgas kaj al komencantoj kaj al dauxrigantoj kaj donas temojn por diversnivela praktika interparolado aux verketado: rakontu pri bildo, trejnu vin pri lauxtlegado de numeraloj (jaroj kiam okazis io memorinda), finpensu frazon kies komenco enestas, elpensu ki-demandojn, faru vortojn uzante afiksojn, rerakontu anekdotojn uzante helpvortojn. La moto estas: "Vi pensas internacie! Kial ne paroli internacie?" – kaj en la fino la maturigxon de la homaro montras "La Borso 2087", kie la akcioj de Bomboj AK draste devalorigxis kaj tiuj de Savu La Infanojn kaj Esperanto plivalorigxis. Tio montras la humanan forsmanan ideologion. La libreto konvenas por gruplaboro en amika etoso, aktiviga lernantojn kaj sciigas ilin pri la historio de Esperanto: Zamenhof, Lingwe Universala, aliaj planlingvoj, radioelsendoj, antauxjugxoj, "litera turo", kiel utiligi E-on ktp.

 

S

kribaj ekzercoj

En "Ekzercoj en la internacia lingvo Esperanto 1" la klarigoj kaj novaj vortoj estas skribitaj kvarlingve: en la franca, angla, germana kaj sveda. Internaciaj grupoj povas uzi gxin, se almenaux kelkaj grupanoj scias iun el tiuj euxropaj lingvoj. La libro estas en la formato A4, havas centon da pagxoj kaj spacon por la farendajxoj de la lernanto. Gxi estas tiel-nomata "laborlibro" kaj ne enhavas solvojn. La ekzercoj komencigxas per simplaj konkretaj substantivoj, prepozicioj, numeraloj, nomoj de landoj (en -io formo) kaj de urboj, sinprezentado - iom kiel en la lernolibro "Al paco ..". Gxi trejnas la lernantojn pri substantivoj, verboj, adjektivoj, numeraloj, demandado, vortfarado, korelativa tabelo, reliefigante la gravecon de la bazaj finajxoj -o, -a, -e , -n . En la fino la auxtoroj bonvenigas la lernantojn al Ekzercoj 2, kiu ne ankoraux aperis.

L. Forsman verkis ankaux svedlingvan gramatiketon. Laux mi la avantagxoj de liaj libroj estas la modera prezo, praktika uzebleco, humuro kaj pacema vivkoncepto, tamen ne tro altrudema.

***

 

3) SoftMemor: Helpilo por lerni, instrui kaj diskonigi Esperanton

·         Szövegdoboz:   Lerni: SoftMemor estas praktika komputila progra-mo por lerni vortojn kaj gramatikon surbaze de de-mandaroj.

·          Instrui:Cxu vi jam spertis, ke dum instruado vi ne povas antauxeniri tiom rapide kiel vi volus cxar la lernantoj ne rememoras la vortojn de la antauxaj lecionoj? Ludante solaj aux konkursante inter si la lernantoj pli volonte kaj efike lernos la vortojn.

·          Diskonigi: Krom en Esperanto, la programo estas uzebla en aliaj lingvoj. Tiel la uzantoj kiuj ne konas Esperanton vidas, ke gxi rolas en la listo de la elekteblaj lingvoj, ekzistas kaj estas uzata en la praktiko. Pro tio la helpilo estas ankaux donac-ideo por geamikoj, infanoj, genepoj, genevoj aux gekuzoj. Dum iliaj studoj gxi helpos al ili lerni historion (datoj...), geografion (cxefurboj/landoj ktp) aux naciajn lingvojn.

 

P

liaj detaloj:

Gxi pridemandas je hazarda vicordo laux dezirata direkto (lingvo1® lingvo2 aux lingvo2®lingvo1) kaj kalkulas la elcentajxon de bonaj respondoj.

·          Gxi jam enhavas cxirkaux 50 pretajn demandarojn: Esperanto (400 bazaj radikoj, tabelvortoj, sufiksoj, prefiksoj, gramatikaj testoj ktp...), cxefurboj kaj landoj, germanaj kaj anglaj neregulaj verboj ktp...

·          Vi aux viaj lernantoj povas facile krei pliajn demandarojn per simpla tekstoredaktileto por adaptigxi al la lernomaterialo. Eblas intersxangxi la demandarojn kun aliaj uzantoj (sur disketo, per retposxto aux per nia hejmpagxo).

·          La demandaroj povas esti "truaj" testoj, enigmoj, lauxtemaj listoj ktp.

·          Eblas ludi per pluraj demandaroj samtempe (ekzemple per la vortolistoj de pluraj lecionoj). Eblas elekti cxu oni entajpu la respondon, cxu la komputilo auxtomate korektu kaj cxu la programo redemandu la malbone responditajn demandojn je la fino.

·          Gxi funkcias sub Windows 95 kaj sekvaj, Mac OSX kaj kelkaj versioj de Linux. Eblas uzi la programon en la sekvaj lingvoj: internacia, hungara, germana, angla, franca. La demandaroj povas esti en aliaj lingvoj.

·          Prezo: 10 EUR (+5 EUR por la sendokostoj). La acxetantoj ricevas lauxnoman version kaj rajtas ricevi senpage la sekvajn versiojn.

·         Szövegdoboz:   Liverita kun senpaga konvertilo por Esperanto-literoj kaj kvar aliaj senpagaj iletoj. Sur la KD estas ankaux donacoj: E-litertipoj, E-tekstoj, vocxo de Zamenhof.

·          Rabatoj por grupaj mendoj kaj ebleco farigxi peranto.

 

Pliaj informoj kaj mendo cxe Thierry SALOMON abonasoft@pro.hu, http://abonasoft.netfirms.com, ABONASOFT Bakáts u. 1/3 III.1. HU-1093 Budapest, Hungario, Tel: +36 1 217 3912

Faksilo: +36 1 328 0294 - Posxtelefone (WAP): http://tagtag.com/abonasoft/

4) Cxu ...

q       informoj pri lerniloj, libroj, eldonajxoj?

q       retaj kursoj kaj e-forumojn?

q       kursmaterialo por iu konkreta temo?

q       ebloj aldoni viajn proprajn ekzercojn?

q       informoj pri la UEA/ILEI ekzamenoj?

q       listo de disponeblaj instruistoj?

q       sinofertoj por gvidi kursojn, prelegi ie en la mondo?

q       anoncoj pri edukado?

q       diskutejo?

q       kurso-kalendaro?

Szövegdoboz: