Notlibro 99/1
Hejmen ] Supren ]

 

Kion fari
Tilleux-Craenhals
Bo Sandelin
Sinsekvo
El la landoj 99/1
Notlibro 99/1
Bosnio-Francio
Kooperativa lernado

Nova eldono de la gvidilo de internaciaj ekzamenoj

En majo aperis dua eldono de la gvidlibreto por la elementa kaj meza niveloj de la Internaciaj Ekzamenoj de ILEI kaj UEA. La unua eldono de la gvidilo, verkita de Stefan MacGill, aperis en 1989 kaj post elcxerpigxo gxi estis sensxangxe represita en 1996. La unua parto de la 34-pagxa gvidilo enhavas la celaron, postularon kaj regularon de la ekzamenoj. En la dua parto estas specimenaj tekstoj de la ekzamenoj de ambaux niveloj. Interesitoj povas do ricevi bonan bildon pri la ekzamenoj kaj sekve pli bone prepari sin. La gvidilo tauxgas kiel ekzercilo por memstudantoj sed ankaux por kursoj.

La nova eldono estas reviziita de Atilio Orellana Rojas, la nuna prezidanto de la Internacia Ekzamena Komisiono de ILEI/UEA, kiu povis konsideri la spertojn el la ekzamensesioj, okazintaj jam en multaj landoj en cxiuj kontinentoj.

La libreto kostas 6,60 guldenojn. La libroservo de UEA donas trionan rabaton ekde tri ekzempleroj.

 

Kalendaroj

La posxtkarta kalendaro de IEI por la jaroj 1999 kaj 2000 estas jam haveblaj. La kalendaro utilas, ekzemple, por sendi al amikoj viajn novjarajn bondezirojn aux por instrui al viaj E-gelernantoj la kalendarajn esprimojn. La prezoj, ekskluzive de la sendokostoj estas jenaj: kvanto prezo (NLG)

1 1,00; 5 4,00; 10 7,50; 25 15,00; 50 30,00; 100 55,00; 500 275,00.

Se vi mendas 500 ekzemplerojn, la sendokostoj estas inkluzivitaj en la prezo.

 

Ekzercoj al la Tuta Pasporto

La prezoj de la Ekzercoj al la Tuta Pasporto, la ilustrita ekzercaro pretigita de ILEI [vidu la ilustron] apoge al la usona vidbendo Pasporto al la Tuta Mondo, prezentita sur p. 33 de IPR 98/3 estas nun fiksitaj. Cxe ILEI kaj UEA la prezo estas 7,80 NLG por la nebindita kolekto kaj 9,00 NLG por bindita ekzercaro. La du-vidbenda kolekto (lecionoj 1-4), kune kun la ekzercoj kaj la scenara teksto estas acxetebla de UEA kontraux 174 NLG. Cxe ELNA la sama bendo-kompleto kostas 90 USD kaj la ne-bindita ekzercaro en formato "Letter" kostas 5 USD.

 

 

Internacia konkurso de infan-desegnajxoj

La Kultur-Domo de la urbo Milanowek kaj E-Grupo funkcianta cxe la Kultur-Domo invitas infanojn kaj adoleskulojn (de 6 gxis 18-jarajn) en la tuta mondo partopreni konkurson de infan-desegnajxoj, kiun oni organizas en kunligo de la 100-jarigxo de la urbo Milanowek. Temo: Mia malgranda patrujo.

La partoprenanto de la konkurso prezentas sian plej proksiman cxirkauxajxon hejme, en la familio, lernejo, regiono, urbo aux vilagxo, en kiu li/sxi vivas, aux prezentas scenojn pri la cxiutaga vivo, tipaj festoj, familiaj solenajxoj, kutimoj, ktp. En la konkurso povas partopreni infanoj el la tuta mondo, inkluzive de la poldevenaj infanoj, kies gepatroj ekz. konstante logxas eksterlande.

Unu partoprenanto rajtas sendi maksimume du konkursajxojn. La realig-tekniko de la konkursajxo estas lauxplacxe elektebla. Formato A-3 aux proksima laux la grandeco. La limdato de la alsendado de la konkursajxoj: la 15-a de aprilo 1999.

La konkursajxoj estos prezentitaj dum speciala ekspozicio en la Ekspozicia Centro de Milanowek dum 4-6 semajnoj, komencante de la 2-a de majo 1999.

Oni antauxvidas objektajn premiojn (po 3 en cxiu agxogrupo). Krome estos atribuita premio de la urbestro de Milanowek, premioj de kelkaj firmaoj de Milanowek - produktantaj diversajn objektojn, dolcxajxojn k.a.

La premiojn kaj diplomojn oni dissendos al la infanoj perposxte gxis la fino de junio 1999 kune kun la E-lingva mallonga historio de la urbo Milanowek.

La adreso, al kiu oni sendu la konkursajxojn kaj ricevu pliajn informojn estas jena: Miejski Osrodek Kultury, ul. Koscielna, PL-305-822 Milanowek, Pollando.
Respondeculoj de la konkurso: Aleksandra Magierecka, direktoro de la Kultur-Domo de Milanowek, Andrzej Pettyn, vicprezidanto de la Urba Konsilantaro de Milanowek.

 

Eldonplanoj por ILEI en 1999

NdlR: en IPR 98/4 ni promesis, ke en la venontaj numeroj ni prezentos al vi resume la planojn, kiujn la estraranoj kaj komisionestroj estas pretigantaj pri siaj agadoj en la respektivaj kampoj. Nun sekvu la planoj de Stefan MacGill, nia vic-prezidanto, sur eldona kampo, en okupigxordo:

 

         Kunredakti jubilean antologian numeron de Juna amiko. Intense prilaborata januare cele al solida 52-pagxa numero. Estos inkluzivita en abono por 1999 kaj aparte acxetebla.

         Trovi novan ekspedo-vojon por Juna amiko kaj nia libroservo. La hungara posxto sxokis nin per afrank-altigoj inter +60% kaj +250%, dum ni bugxetis la kutiman +17%. Sekve, ni transiros al komerca ekspedisto - unu proponas tarifojn 25% malpli ol la posxto. Do, vundiga sed ne mortiga bato por ni. Sercxoj, negocoj pluiras, solvo gxis marto.

         Indeksi per datum-bazo la enhavon de la dudek kvin jaroj de Juna amiko. Farita la periodo 1986-95. Post poluro estos lokita en la hejmpagxo de Juna amiko.

         Integri la invetaradon kaj fakturadon de la liga libroservo. Jarsxangxa inventaro farita kaj sistemo kreata.

         Eldoni la unuan kajeron en serio da lerniloj por etuloj (7-10-jaraj), reage al urgxa peto de nia projekto Interkulturo. La serio nomigxos OKULO, laux gxia gvida figuro. 25 pagxoj verkitaj por 32-pagxa kajero - ilustrado kaj financado solvataj.

         Verki ekzercojn por lecionoj 5 kaj 6 de la usona vidbendo Pasporto al la Tuta Mondo, por ke ili aperu samtempe kun la bendoj antaux la UK.

         Koncepti (dum la estrar-kunsido) fresxan varbilon por ILEI kun la nunaj aktivuloj kaj iliaj planoj.

         Plani kaj verki novan pli verbo-centran eldonon de la unua kajero de Tendaraj tagoj. Restas nur 120 ekz. de gxia dua eldono. Krei instruistajn gvidilojn por kajeroj I kaj II (tiu lasta promesita jam en 1998).
Fini la verkitan anglan kaj esperantan varbilojn por la serio.

 

Retaj aferoj

Korekto

En la artikolo pri la interreta pagxaro de ILEI (98/4 p. 31-32.) mankas gxuste la adreso: http://www.uniroma3.it/lps/esp/ilei/. Pardonu pro la eraro! - NdlR

Koresponda listo pri Esperanto-instruado

Tiuj, kiuj interesigxus pri partopreno en retposxta diskutlisto pri E-INSTRUADO, bonvolu kontakti informcele: Mauxro La Torre <m.latorre@uniroma3.it>