Alvoko al la sekciestroj
Hejmen ] Supren ]

 

Prezidanta saluto
Konferenco en Övik
Rezolucioj
Laborplano
Novaj estraranoj
El niaj metiejoj
La unua leciono
El la landoj 95/3
Notlibro 95/3
Leterkesto 95/3
Alvoko al la sekciestroj

Alvoko al la sekciestroj

En la dua junia numero de Eventoj titolpagxe aperis la kontrakto inter ILEI kaj Eventoj, kiun subskribis la 26-an de marto 1993 Stefan MacGill kaj László Szilvási. Samtempe mi ricevis leteron de la redaktoro de Eventoj kun la peto, ke mi petu informojn de la ILEI-sekciestroj, cxu ili sukcesis plenumi la kontrakton en sia lando? Cxar la kontrakto aperis tiutempe, en la 3/93-a numero de IPR, mi nun ripetas tiujn punktojn, pri kiuj Eventoj aparte interesigxis:

    „2.1. ILEI per cxiuj siaj rimedoj instigas siajn membrojn, la E-kursgvidantojn, la E-instruistojn aboni al la gazeto Eventoj, kiu servos ankaux kiel rapida informilo inter la ILEI-membroj en la intervalo de du IPR-numeroj.

(NdlR - Dum la Konferenco de ILEI en Finnlando la Komitato denove petis la ILEI-anojn aboni la E-gazeton "Eventoj".)

     2.2. ILEI per siaj rimedoj (konferencoj, seminarioj, IPR, ktp.) instigas siajn membrojn, ke en cxiu kurso oni „instruu” ankaux movadajn konojn.

   2.7. Eventoj certigas la eblecon por ILEI aperigi operativajn, rapidajn informojn al siaj membroj.”   [La demando: Cxu oni sendis informojn?].

 

Al la lasta demando, kiu samtempe estas peto, mi aldonas nun mian propran peton, cxar ankaux nia redakcio devas batali por la informoj. Estas kelkaj instruistoj cxirkaux la redakcio, kiuj fidele sendadas materialojn, sed la kontakto kun la landaj sekcioj kaj arangxoj ne  funkcias perfekte. Gxis nun nur tre malmultaj sekciestroj sendis al mi materialojn (escepto ekz. Márta Kovács, Hans ten Hagen kaj la nova finna sekciestro, Raita Pyhälä). Se cxiu sekciestro nur unufoje sendus ion en unu jaro, mi havus naux aktualajn materialojn por cxiu numero. Mi scias, ke ne tio estas via cxefa tasko, kaj ne cxiuj el vi havas tempon verki. Tamen vi estas tiuj kompetentaj personoj, kiuj havas la plej grandan superrigardon pri via lando, kiuj havas la plej bonan kontakton kun la lokaj pedagogoj, institutoj, verkemuloj ktp. Do, mi petas vian kontribuon por ke IPR estu pli aktuala kaj fresxa ol gxis nun.                        

                                                                                  Jozefo Németh, redaktoro