Novaj estraranoj
Hejmen ] Supren ]

 

Prezidanta saluto
Konferenco en Övik
Rezolucioj
Laborplano
Novaj estraranoj
El niaj metiejoj
La unua leciono
El la landoj 95/3
Notlibro 95/3
Leterkesto 95/3
Alvoko al la sekciestroj

Ni prezentas novajn estraranojn de ILEI:

Brunetto Casini

Naskigxis en la jaro 1954 en Pisa, Italio. Studis matematikon, kun statistika kaj informadika specialigxoj. Lernis E-on kiel liceano en 1970, kaj de 1971 li estis estrarano pri eksteraj rilatoj de Itala E-junularo. De 1974 li estis estrarano de TEJO, gxenerala sekretario dum ses jaroj kaj poste vicprezidanto. De 1977 li estas komitatano de UEA, unue kiel reprezentanto de TEJO, poste en kategorio  A, reprezente de Itala LA, laste kiel komitatano C, de 1989 li estas revizianto de la kontoj de UEA por la komitato.

En 1977 li fondis eldonejon Edistudio, kiu de tiam regule eldonas librojn kaj muzikajn kolektojn en la internacia lingvo, same kiel librojn pri la internacia lingvo en la naciaj lingvoj, inkluzive de kolekto de instrulibroj, kiuj nombras kvar lingvo-kursojn por itallingvanoj, vortarojn; Esperanto-kroata kaj kroata-Esperanto, la internacian lernolibron "Kunvojagxu" kaj (en preparo) grandajn vortarojn Itala-Esperanto kaj Hispana-Esperanto.

Lia kunlaboro kun ILEI datas je la internacia lerneja eksperimento organizita de Sonnabend kaj Dazzini, kiam la sciencaj rezultoj de la arangxo aperis libroforme cxe Edistudio, kiu dum pluraj jaroj eldonis ankaux IPR. Plurjara ILEI-ano.

 

Atilio Orellana Rojas

Naskigxis en 1963 en Las Termas de Rio Hondo, Argentino. Studis kecxuan lingvon en la Nacia Universitato de Santiago del Estero. Diplomigxis pri klasika filologio en la Universitato de Cordoba, Argentino. Okupigxis pri la kecxuismoj  cxe hispanparolantoj de norda Argentino, gxia fonetika substrata agado kaj   cxeesto en toponimoj. Membro de porindigxenaj organizajxoj Kuska Tiyay kaj Survival. Auxtoro de pluraj fakaj artikoloj, cxefe pri la lingvoj, mitologio,  kutimoj, muziko kaj situacio de diversaj indigxenaj etnoj en Argentino kaj  aliloke  en Suda Ameriko.

Esperantisto ekde 1984. Li estas konata en E-medio kiel alte kvalifikita  instruisto  de Cseh-metodo. Cseh-kursojn kaj seminariojn gvidis en pluraj landoj, i.a. Koreio, Ganao. Helpis en la organizado de la pasintjara Afrika E-kongreso. Komisiito de UEA pri amerika agado. Membro de Internacia  Ekzamena Komisiono de Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI.