IPR 1996/4
Hejmen ] Supren ] Analizado de IPR ] El la landoj 96/4 ] Pestalozzi ] Survoje al... ] Konferenca Regularo ] Usonaj lernejoj ] Pasporto ] Recenzoj 96/4 ] Reagoj 96/4 ] Ni kondolencas ] Financa raporto ]

 

IPR 1996/1
IPR 1996/2
IPR 1996/3
IPR 1996/4

Gabriella Horváth: La historio de IPR.............................................1

El la landoj kaj sekcioj.......................................................   4

Mireille Grosjean: Johann Heinrich Pestalozzi................................. 10

Katarína Bodnárová: Survoje al Cseh-instruisteco.................... 12

Konferenca regularo de ILEI.................................................. 14

31-a ILEI-Konferenco (Aligxilo)....................................................... 17

Kent Jones: Enkonduko de Esperanto en usonajn lernejojn.................. 21

Esperanto, pasporto al la tuta mondo (Lusi C. Harmon)...................... 23

Recenzoj (Holland, MacGill, Smidéliusz)......................................        24

Reagoj (Horst-Kolinska, Declerck, Armadans í Marfá)...................... 28

Ni kondolencas (Mirko Emerico Marcetta, Ada Fighiera-Sikorska)..... 32

Financa raporto por 1995, financa plano de ILEI por 1997..........          34