Libro de Melnikov
Hejmen ] Supren ]

 

Jarraporto 99
KCE002
Prelego de Mattos
Notlibro 00/2
Libro de Melnikov
Fabele pri IIK
El la landoj 00/2
Johano Petik
UEA Estrarkunsido
Sekciaj raportoj

Valoraj konsiloj en konciza volumo

ILEI anoncas la aperigon de didaktika konsilaro, verkita de sia longtempa rusa membro, s-ro Aleksandro S. Melnikov, sub titolo "La cxefaj principoj de fremdlingvo-instruado". La libron kuneldonis ILEI, kun la Rostova Sxtata Pedagogia Universitato. Gxi ampleksas 96 pagxojn (14 x 20 cm) kaj estas komplete en Esperanto. Gxia dorskovrila teksto bone resumas la verkon:

"La cxefa atento de la libro estas donita al praktikaj konsiloj por Esperanto-kursgvidantoj. Ofte ili estas bazitaj sur la prora sperto de la auxtoro, gvidinta aron da kursoj en deko da landoj. Specialan emfazon ricevis rimedoj por maltedigi E-lecionojn. Ili estas aplikeblaj dum instruado laux ajna metodo, inkluzive tiun de Andreo Cseh. La libro enhavas abundajn distrajn materialojn, uzeblajn ne nur dum E-kursoj, sed ankaux dum lingvo-ekzercigaj E-klubkunvenoj."

Komence, la verko resumas kelkajn instru-metodojn, cxefe sugestopedion de Lozanov, poste gxi skizas bazajn didaktikajn principojn. La cxefa parto prezentas praktikajxojn. Ecx sperta instruisto trovos valorajxojn inter la lavango da sugestoj kaj ideoj. Gxi valoras ankaux por neprofesiaj instruistoj, sur kies sxultrojn falis la tasko gvidi vesperan aux someran kurson.

ILEI disponas je nur cent ekzempleroj de la libro, kiu do baldaux elcxerpigxos. Prezo: 9 EUR. Mendu cxe UEA, aux cxe ILEI, pf. 193, HU-1368 Budapesxto, rete: stefan.macgill@galamb.net