Novaj estraranoj
Hejmen ] Supren ]

 

El la landoj 00/3
ILEI dum UK
IIK 2001
Interkulturo
Potenco al la lernanto
edukado.net
Al lingva demokratio
Konferenco 2001
Rezolucio 2001
Financoj
Konferencaj impresoj
Novaj estraranoj

Niaj novaj estraranoj

Szövegdoboz:  Agneta Emanuelsson

Instruistino pri matematiko, fiziko, ktp. Studis en svedaj universitatoj dum multaj jaroj, ekde 1960 gxis nun kaj ankoraux ....

Laboris en sveda eldonejo, Alm-qvist & Wiksell, en Stokholmo. Estis redaktorino kaj gvidis diver-sajn projektojn.

Memlernanto. Komencis lerni Esperanton en 1987. Fondis klubon en Katrineholm en 1987. Unua prezidanto, 1987- Estrarano de SEF, (Sveda Esp. Federacio) dum kelkaj jaroj; estrarano de Eldona fako de la Sveda Esp. Eldonejo dum kelkaj jaroj; kaj ankoraux nun revizoro de la sveda sekcio de ILEI kaj sveda komitatano ekde multaj jaroj.

Membro de la Elekta Komisiono 1997-2000. Prezidis la komitatkunsidojn dum la konferenco en Kvinpetalo 2000.

Komitatano A por Svedio dum kvar jaroj; membro de la ekzamena teamo dum la tutamerika kongreso en Meksikio kaj ankaux dum la Zagreba UK 2001; estas rajtigita dum ankoraux tri jaroj.

Organizis la Svedan Jubilean Kongreson en 1996.

Ekzamenoj; Elementa 1989, Meza 1992, Sveda 1988, Interlingvistikaj studoj en Poznan dum du jaroj...

Skribis libreton pri la unua Sveda Prezidanto, Valdemar Langlet, 1999, kaj prezentis gxin dum verkista duonhoro en Tel-Avivo dum UK 2000.

Partoprenis multajn landajn, regionajn kaj internaciajn kongresojn. Prezidanto de la loka Unuigxinta Nacio Asocio.

 

Radojica Petrovicx

Naskigxis en la jaro 1949, en Serbio-Jugoslavio, esperantigxis en 1966, diplomigxis pri matematiko, magistrigxis pri maktuaria mate-matiko kaj profesie orientigxis al informadiko. Nun havas postenon en la Teknika Fakultato en Cxacxak okupigxante pri informadikaj stud-objektoj inkluzive metodikon de prikomputila kaj perkomputila instruado.

Ekde la jaro 1967 instruis en lernejoj kaj publikaj E-kursoj, en 1974 publikigis 12-lecionan kurson en la Jugoslavia gazeto por element-lernejanoj "Infana Gaze-to", ekde 1997 instruis en metodikaj seminarioj kaj dauxrigaj kursoj en Somera Esperanto-Lernejo en Teslicx, Respubliko Serba en Bosnio-Hercegovino, nun gvidas klason de Interkulturo en Cxacxak.

En Esperanto-Instituto Beograd kunordigas realigadon de la projekto Interkulturo en Jugoslavio kaj preparojn de Antologio de Esperantaj noveloj tradukitaj serben.

En julio 2000 organizis Internacian seminarion Interkulturo, Cxacxak, Jugoslavio, kaj gvidis Internacian Lernejon "Interkulturo" en Kopaonik, Jugoslavio, kiun financis la Ministerio por Junularo kaj Sporto de Serbio.

Li konsideras ke la Esperanto-komunumo devas pli integrigxi en sian socian medion por tie pruvi sian valoron kaj de tie cxerpi rimedojn por siaj agado, pluvivo kaj plivastigxo.

 

Sabine Trenner

Szövegdoboz:  Nask.: 1962-11-30 en Staaken (orienta Germanio).

1986       diplomigxo kiel ingxeniero pri masxinkonstruado.

1997      diplomigxo kiel social-pedagogo. Specialigxis pri mediaciado, perado en konfliktoj, agado kontraux perforto.

1998       Trejnisto pri interkultura edukado, libera docento pri politika klerigado.

Laboras ekde 09/2001 kiel socialpedagogo en lernejo.

Esperantigxis en 1985.

Aktivas ekde 1986 kadre de Kulturligo de GDR en GDREA, junulara fako.

1992 – 1996 profesie cxe E-Junularo Brandenburgio/  Berlino, respondecis i.a. pri klerigaj projektoj kaj infanaj kaj junularaj  programoj, lancxis i. a. CSEH-instruistan lernadon por gejunuloj el Pollando kaj Germanio, gvidis konsilejon pri junularaj intersxangxaj kaj socialaj projektoj kun Orienteuxropo.

Ekde 1995 kleriga servo SURVOJE (kun Elisabeth Schwarzer); seminarioj pri konflikta prilaboro, interkultura lernado, teama laboro k.s.

Ekde 1996 mentoro kadre de reta-koresponda kurso de GEJ.

1998 diplomigxo kiel CSEH-instruisto (ekde tiam kursoj en diversaj euxropaj landoj).

1999     respondecis pri IIK en Berlino.

Ekde 2001 membro de ekzamena komisiono de ILEI.